Gå til hovedindhold

Fantastisk MagniLink AIR – nu er den her!


Trådløst og kombineret læsekamerasystem, der kan tilpasses efter behov

Nu er det nye MagniLink AIR her, det åbner op for masser af nye muligheder. Selve hjørnestenen i MagniLink AIR er vores MagniLink software, der bruges på en computer (PC og Mac) eller sammen med en kontrol- og styreended, hvis du ikke har adgang til en computer. Her tilsluttes forskellige typer af trådløse eller kablede kameraer og andet tilbehør, som du kan kombinere på forskellige måder. Det betyder at MagniLink AIR kan tilpasses hver brugers unikke behov. Uanset hvordan du vælger at designe systemet, har du altid adgang til masser af nyttige funktioner, der gør hverdagen lettere og skaber nye muligheder.

Sådan er systemet bygget op:

Modul oversigt MagniLink AIR

För utförligare systemöversikt läs på www.lvi.dk/catalog/products/magnilink-air-systemoversikt

 

Fleksibelt system

MagniLink AIR er et fleksibelt system, der gør hverdagen lettere for brugere med synsnedsættelse. Kameraerne er motoriserede og styres fra softwaren via musemarkøren, tastaturet eller fra en ekstern fjernbetjening. Ved at dele skærmen mellem billedet fra afstandskameraet og læsekameraet kan brugeren lettere få adgang til de samme oplysninger som deres seende jævnaldrende, hvilket øger både deltagelse og uafhængighed.


MagniLink AIR Uno

MagniLink AIR Uno er et trådløst kamera, der både kan bruges som læse- og afstandskamera. Kameraet er normalt monteret i et nedhængt loft, men kan også monteres i et standardloft. Enheden kan bruges individuelt, men til billeddeling mellem flere kameraer kan den også kombineres med MagniLink AIR Distance-kameraet eller et MagniLink-læsekamera, f.eks. MagniLink S Premium 2 eller MagniLink PRO.

 

Billedet viser et klasseværelse med elever, hvor kameraet MagniLink AIR Uno er indstillet i afstandstilstand - rettet mod læreren ved tavlen.

 


MagniLink AIR Duo

MagniLink AIR Duo er et trådløst, fleksibelt system med to kameraer, hvor det ene kamera bruges som læsekamera og det andet som afstandskamera. Systemet muliggør skærmdeling på flere forskellige måder, hvilket giver ekstra frihed. Systemet er normalt fastgjort til et nedhængt loft, men kan også fastgøres til et almindeligt loft. 

 

Billedet viser et klasseværelse med elever, hvor to-kamerasystemet MagniLink AIR Duo bruger afstandskameraet rettet mod læreren ved tavlen og nærkameraet rettet mod den svagsynede elevs bog på bordet.

 


MagniLink AIR Distance

MagniLink AIR Distance er et kablet afstandskamera, der fås i varianter med bordmontering, vægmontering eller loftsmontering. Enheden kan bruges uafhængigt eller sammen med MagniLink AIR Uno eller et MagniLink læsekamera.

 

To billeder, der viser, hvordan en svagtseende elev i klasseværelset ser to billeder på sin skærm, et fra afstandskameraet MagniLink AIR Distance, der viser kortet på tavlen og et fra læsningskameraet, der viser et billede fra lærebogen.

 

MagniLink Framegrabber (tilbehør til MagniLink Air Uno og Duo)

Enheden tager billedet fra en ekstern billedkilde, f.eks. en projektor eller smartboard, hvilket letter visningen af præsentationer. Med andre ord kan personen med nedsat syn se præsentationen direkte på sin egen skærm og for eksempel forstørre og ændre kontrasten i det viste billede. 

 

Læs mere om de forskellige muligheder med MagniLink AIR og vores andet tilbehør, der yderligere forenkler brugen af systemet på  www.lvi.dk/catalog/groups/magnilink-air.